VSM nebo VSA ( analyse) je stejný nástroj, jen se někdy označuje i takto. Tak tedy VSM je takový startovací bod pro změny. Díky VSM zmapujete ( zdokumentujete) tok informací a materiálu ve firmě a je úplně jedno o jakou firmu se jedná. Z takového nadhledu dokážete objevit věci, o kterých se mnohdy ani netušili.

Troubleshooting je slovo, se kterým se můžete setkat v případě, že řešíte problémy systematicky a řízeně. V doslovném překladu je to "odstřelení problému" a česky by se to dalo popsat jako "postup při výskytu problému".

Spíše známé jako zkratka TPM je dnešní nástroj. Slovo "total" působí trochu drsněji a přísně, ale věřte, že značí v podstatě dokonalost, nebo spíše úplnost. Tedy celkově, aby to dávalo smysl by se to mělo překládat jako Celkově produktivní údržba.

TIME STUDY

21.03.2021

V překladu studium času nedává úplně smysl. Spíše bych to vyjádřil jako analýza časů v procesu. K čemu to je a jak to provádět?

TAKT TIME

14.03.2021

Jak už je z názvu vidět řeč bude o nějakém čase a hudbě. podobnost není čistě náhodná, ale účelová. Slovo takt si představte jako dirigenta(zákazníka), který udává rychlost hudby. Slovo time je časová jednotka udávaná v sekundách. Celé toto spojení tedy znamená udávaný požadavek zákazníka na potřebný čas pro produkci jednoho dodávaného produktu.

Jeden z dalších klíčových nástrojů leanu a efektivního řízení firmy. Do češtiny se tento nástroj nepřekládá, ačkoliv by se mohl jako "řezení procesů v procesu"