LEAN ABeCeDa

ZERO DEFECTS

16.05.2021

Pokud trochu ovládáte angličtinu, dokážete si zcela jistě přeložit tento název. Nolové vady. A hned se také orosíte na čele a řeknete si " co že to ten člověk píše, tohle není možné".

YOKOTEN

10.05.2021

Yokoten je japonské slovo, které jsem se naučil v době mého působení v japonské firmě. je běžně používáno a nedílnou součástí PDCA.

YAMAZUMI CHART

02.05.2021

Tento nástroj navazuje na předchozí a tím byl work balancing. Yamazumi chart je v podstatě jednoduchý skládaný graf. Vznikl v Japonsku a je tam také hojně využíván. Prvotně vznikl pro analýzu zásobování linek, ale potom se rozšířil i do výroby a dnes je zde hojně využíván.

WORK BALANCING

26.04.2021

S tímto nástrojem se zpravidla setkáte ve výrobních částech firmy.Nemluvíme zde o módním trendu vyrovnání života a práce. Budeme se bavit o nástroji, kterým odhalíte jak máte časově vyrovnané jednotlivé kroky v procesu. Jelikož work balancing v překladu znamená vyrovnání práce.

VSM nebo VSA ( analyse) je stejný nástroj, jen se někdy označuje i takto. Tak tedy VSM je takový startovací bod pro změny. Díky VSM zmapujete ( zdokumentujete) tok informací a materiálu ve firmě a je úplně jedno o jakou firmu se jedná. Z takového nadhledu dokážete objevit věci, o kterých se mnohdy ani netušili.

Troubleshooting je slovo, se kterým se můžete setkat v případě, že řešíte problémy systematicky a řízeně. V doslovném překladu je to "odstřelení problému" a česky by se to dalo popsat jako "postup při výskytu problému".

Spíše známé jako zkratka TPM je dnešní nástroj. Slovo "total" působí trochu drsněji a přísně, ale věřte, že značí v podstatě dokonalost, nebo spíše úplnost. Tedy celkově, aby to dávalo smysl by se to mělo překládat jako Celkově produktivní údržba.

TIME STUDY

21.03.2021

V překladu studium času nedává úplně smysl. Spíše bych to vyjádřil jako analýza časů v procesu. K čemu to je a jak to provádět?

TAKT TIME

14.03.2021

Jak už je z názvu vidět řeč bude o nějakém čase a hudbě. podobnost není čistě náhodná, ale účelová. Slovo takt si představte jako dirigenta(zákazníka), který udává rychlost hudby. Slovo time je časová jednotka udávaná v sekundách. Celé toto spojení tedy znamená udávaný požadavek zákazníka na potřebný čas pro produkci jednoho dodávaného produktu.

Jeden z dalších klíčových nástrojů leanu a efektivního řízení firmy. Do češtiny se tento nástroj nepřekládá, ačkoliv by se mohl jako "řezení procesů v procesu"

SUPERMARKET

27.02.2021

Ne nezbláznil jsem se. Opravdu Supermarket patří do lean nástrojů. Když jsem to jako lean nováček slyšel poprvé, nechápal jsem o čem ten "sensei" mluví. Dnes již vím. Supermarket je nedílnou součástí štíhlé výroby, neboť jsou případy, kdy se bez něj neobejdete. A co to tedy v případě leanu znamená?

Proč je tento nástroj v angličtině a ne v češtině? Protože česky "Standardizovaná operace" nebo "standardizovaná práce" to asi nikdo nepozná. Prostě se v lean kruzích standardně používá "standardized work".(dále jen SW)Podstata je ale pořád stejná. Tak tedy co to je a k čemu to je a jak toho dosáhnout?

Možná si myslíte, že se budeme bavit o jídle. No nebudeme. Špagety jsou synonymum pro obrázek s čárami, který vznikne, když uděláte takový rozbor.

SMART

07.02.2021

Tohle slovo možná není třeba představovat. Ale světe div se, v mojí praxi jsem narazil a stále narážím na lidi, kteří o SMART metodě slyší poprvé. A přesně pro ně jento díl určen. K použití smart úkolů je vhodné používat formulář, který všechny tyto body zahrnuje. Náhled máte níže a pokud chcete mohu Vám jej zdarma zaslat. Stačí si napsat....

SIPOC

31.01.2021

SIPOC je nedílnou součástí lean six sigma a je to zkratka anglických slov "suppliers-inputs-process-outputs-customers" takže česky "dodavatelé-vstupy-procesy-výstupy-zákazníci"