WORK BALANCING

26.04.2021

S tímto nástrojem se zpravidla setkáte ve výrobních částech firmy.Nemluvíme zde o módním trendu vyrovnání života a práce. Budeme se bavit o nástroji, kterým odhalíte jak máte časově vyrovnané jednotlivé kroky v procesu. Jelikož work balancing v překladu znamená vyrovnání práce. 

O co jde? Aby jste mohli tento nástroj použít, potřebujete data. Potřebujete změřit jednotlivé kroky v procesu ( pracovní operace), Potřebujete znát takt time a pak je následně dostali do sloupcového grafu. Takovému grafu se říká Yamazumi a o něm si řekneme něco příští týden.