Přečtěte si jako první, co je nového

Blog

DMAIC

02.08.2020

Pokud by metodika zlepšování kvality Six Sigma musela být shrnuta do jednoho slova, byla by to zkratka DMAIC. Tento krátký popis uvádí kroky procesu Six Sigma při zlepšování stávajících procesů. Poskytuje přehled způsobu, jakým jsou projekty Six Sigma dokončovány, konkrétně: definovat, měřit, analyzovat, zlepšovat a kontrolovat.

Co je DOE (Design of Experiments)DOE (Design of Experiments), lze přeložit jako metoda plánovaných experimentů, běžně se používá zkratka DOE. Jedná se o analytickou techniku, jejímž cílem je pomocí testování (experimentů) různých hodnot otestovat jakost systému nebo výrobek.

Neboli řízení poptávky. Ve stručnosti to celé znamená Proces sladění portfolia produktů nebo služeb s poptávkou zákazníka; což může mít za následek investovat větší částky do nabídky s vysokou poptávkou a racionalizovat ty s menší poptávkou

DASHBOARD

13.07.2020

Dashboard je místo. Je to jedno místo. Je to jedno místo, kde máte najít vše potřebné. Je to místo, které si můžete přizpůsobit, protože požadavky se mohou měnit a na tomto místě by jste měli najít všechny data, grafy, ukazatele, které potřebujete k dennímu rozhodování.