Jak rychle postupovat se změnami?

15.08.2021

Možná někdy přemýšlíte zda postup, který jste zvolili je nebo bude dostatečně rychlý, aby se změny projevily včas. Možná na vás někdo tlačí shora, aby se zaváděné změny uskutečnily velmi rychle. A možná Vás vlastní ambice tlačí k tomu, aby se zaváděné změny projevily co nejdříve, protože jinak Vás to nebude motivovat.

Změnou v tomto případě myslím vše co se týká zlepšování procesů

Hned na začátku je třeba říci, že změny se nesmí uspěchat. Při nastavování cílů nebo termínů se snažte být realističtí. A snažte se držet určitých pravidel

  • sestavte si dlouhodobý plán strategie, kam se chcete dostat a jakého cíle chcete dosáhnout
  • rozpadněte tento dlouhodobý cíl na drobnější úseky a zde nastavte dílčí úkoly
  • úkoly a změny diskutujte se zodpovědnými lidmi aby věděli důvody vašeho snažení
  • vše správně vizualizujte a diskutujte výsledky
  • chvalte všechny při dosažení úspěchu
  • při neúspěchu nikoho neviňte a snažte se vždy najít pozitivní věci
  • po zavedení změn provádějte pravidelnou kontrolu, dokud se nepřesvědčíte, že změny jsou již standardem/rutinou

Takových bodů Vás možná napadne ještě spousta, zde jsem vypsal ty nejzásadnější.

I přes tohle vše, nečekejte , že to bude snadné a hlavně rychlé. Netlačte na pilu. Změny musejí lidi vzít za své a hlavně pochopit jejich přínos a to může někdy trvat opravdu dlouho. Tím myslím i řádově měsíce.

Zavádění lean kultury je otázkou měsíců až let a je to neustálý boj, ale výsledek je famózní. To Vám garantuji.

Pokud máte otázky k tomuto tématu, nebo chcete se změnami pomoci, neváhejte mi napsat, nebo zavolat.