SIPOC

31.01.2021

SIPOC je nedílnou součástí lean six sigma a je to zkratka anglických slov "suppliers-inputs-process-outputs-customers" takže česky "dodavatelé-vstupy-procesy-výstupy-zákazníci"

Tento nástroj se používá jako definování problému ve struktuře DIMAIC, ale lze jej použít i samostatně. Zpravidla se používá, když vznikají problémy směre k zákazníkovi. Je to nástroj , který by měl vznikat za pomoci zúčastněných osob pomocí brainstormingu. 

Jak je vidět, jedná se vlastně o tok materiálu/informací firmou a vypadá to jednoduše. Proces analýzy je ovšem trochu složitější. Nepostupujete od začátku ke konci jak by se mohlo jevit, ale takto P-O-C-I-S-P

Analýza začíná definováním procesních kroků (vyplňuje se sloupec P). Ve druhém kroku se popíší všechny výstupy z procesu, včetně neshodných výstupů (vyplní se sloupec O). Ke každému výstupu se ve třetím kroku přiřadí zákazník (sloupec C). Následně se definují vstupy do procesních kroků (sloupec I) a jejich dodavatelé (sloupec S). Analýza končí opět při procesu, kde se identifikuje oblast procesu, která může být problematická. Celá analýza proběhne v cyklu P-O-C-I-S-P.

A co Vám brání si tento nástroj jednoduše vyzkoušet na nějakém vašem procesu? S chutí do toho.