TIME STUDY

21.03.2021

V překladu studium času nedává úplně smysl. Spíše bych to vyjádřil jako analýza časů v procesu. K čemu to je a jak to provádět?

Slouží k hlubšímu pochopení situace v procesu a práci se skutečnými časy. Předem bych rád podotkl, že před samotným měřením je třeba provést tyto kroky

  1. ověřit, zda existuje standardizovaný postup práce ( pracovní instrukce)
  2. ověřit, zda měřený pracovník podle této instrukce pracuje a dodržuje předepsané kroky
  3. ověřit, zda existují již nějaké naměřené hodnoty a nebo alespoň sběr dat a analýzy výkonu. To pro případ, že měřený člověk bude extrémně pomalejší než je běžné
  4. samotné měření

Měření můžete provést stopkami, telefonem, nebo jakýmkoliv zařízením, které bude schopno měřit čas na desetinu sekundy. To je totiž nejmenší měrná jednotka pro měření pracovních časů. Celý proces je lepší si rozpadnout na menší pracovní sekvence. To je z důvodu velmi přesného měření. Měření by mělo proběhnout u více pracovníků a na větším počtu. Ideálně 10ks, ale to vždy záleží na procesu.

Přímo na pracovišti provedete měření stopkami a zápis výsledků. Dále je pro podrobnější práci nejlepší natočit jednu sekvenci na video ( telefonem, foťákem) a následnou detailní analýzu udělat v klidu kanceláře.

Výsledkem je zjištění potřebných časů pro provedení operace ( přidaná hodnota), času strojů a časů jako chůze, pohyby a podobně. Výsledek je velice dobrý výchozí materiál pro provádění kaizenů.