SHOP FLOOR MANAGEMENT

07.03.2021

Jeden z dalších klíčových nástrojů leanu a efektivního řízení firmy. Do češtiny se tento nástroj nepřekládá, ačkoliv by se mohl jako "řezení procesů v procesu"

Co to je a co to obnáší? Hlavně hodně vizualizace a hodně komunikace. Tak na to pojďme postupně.

1. začínáme tím, že přímo v procesech lidi vědí co mají dělat, mají nastavené výrobní plány, normy a evidují se výsledky na hodinové bázi. Tyto výsledky se průběžně vyhodnocují a řeší se neplnění cílů a problémy. Toto se týká výrobních dělníků a mistrů/teamleaderů

2. Dalším krokem je vyhodnocení výsledku skupiny na konci směny a předávání směn

3. denní porada/meeting v procesu nad výsledky oddělení. Tam je již účast mistrů a jejich nadřízených a řeší se výsledky za celé oddělení/útvar ( tedy celkový výsledek několika procesů)

4. Denní porada/meeting pro management. Zde jednotliví vedoucí oddělení reportují výsledky v podobě SQCD svému nadřízenému, zpravidla manažerovi.

A co je to to SQCD ? Znamená to "Safety-Quality-Cost-Delivery" a někdy se přidává i "E" jako Enviroment. To jsou klíčové ukazatele , které by měly být nastavené ve firemních cílech.

V různých podmínkách se může SFM lišit, ale princip je vždy stejný . Řešení a sledování  výsledků od spodu směrem nahoru.

Pokud si myslíte, že Vám SFM nefunguje, nebo jej nemáte nastaven, neváhejte mně kontaktovat a spolu jej nastavíme.

Pro podporu článku jsem natočil video, které můžete shlédnout zde