VISUAL MANAGEMENT

18.04.2021

Krátce o Visual managementu(VM) neboli zviditelnění

Co znamená řídit pomocí vizualizace?

Řízení kde jsme schopni velmi rychle ( řádově v sekundách) vidět jaký je stav situace a  jsme schopni rychle reagovat.

Co má VM přinést?

Sdílení informací, pracovní stantardizaci, zviditelnění problémů

 • Sdílení informací je jedním s hlavních cílů VM. Obvykle na denní bázi vizualizujeme vstupy a výstupy a případné problémy
 • Sdílení standardní práce - pracovní postupy mají být viditelné tak aby bylo možné je kontrolovat
 • Vizualizace problémů - VM zamezí schovávání problémů a jejich neřešení a přehlížení
 • Úspora času - informace mají být připraveny a vizualizovány tak, aby bylo možné do 31sec zjistit vše podstatné. Chcete vědět proč 31sec? stáhněte si návod zde
 • Aktualizace v reálném čase - aktualizace na denní bázi znamená okamžité řešení
 • Rychlejší řešení problémů - pokud je Vm aktualizován denně a denně kontrolován dochází okamžitě k akci k nápravě problému
 • Zlepšení výpočtů - každý výpočet, záznam má svého vlastníka a nic není anonymní
 • Zvýšení týmového výkonu - díky adresnosti a rychlé reakci dochází k okamžité zpětné vazbě
 • Eliminace plýtvání - díky rychlé reakci nedochází ke generování dalšího plýtvání

Typy VM

 • Provozní informace v procesu
 • Divizní informace
 • Podnikové informace
 • Standardy
 • Lokace
 • podlahové značení
 • Kanbany
 • Semafory
 • Atd.