TAKT TIME

14.03.2021

Jak už je z názvu vidět řeč bude o nějakém čase a hudbě. podobnost není čistě náhodná, ale účelová. Slovo takt si představte jako dirigenta(zákazníka), který udává rychlost hudby. Slovo time je časová jednotka udávaná v sekundách. Celé toto spojení tedy znamená udávaný požadavek zákazníka na potřebný čas pro produkci jednoho dodávaného produktu.

V praxi se velmi často používá v automobilovém průmyslu. Takt time pro automobilku znamená čas za který sjede z výrobní linky jeden vůz. Například pokud je TT 60sec. znamená to, že každých 60 sekund sjede z výrobní linky v automobilce jeden vůz, ale to je také informace pro dodavatele, že každých 60 sekund musí vyrobit potřebné díly na tento vůz. Pro příklad, pokud dodáváte například kliky dveří, tak minimální čas pro výrobu  čtyř klik je 60 sekund. Můžete je vyrobit i dříve, to v případě, že vyrábíte pro více zákazníků, ale nikdy ne déle.

Takt time je nedílnou součástí přípravy projektů, kdy musíte celý proces dokázat nastavit na tento časový údaj. V případě, že to se stávající technologií nedokážete, musíte hledat řešení. Zpravidla zrychlit proces, nebo poslední varianta je nákup další technologie. Toto je na delší povídání a tak Vás tím nyní nebudu zatěžovat.

Takt time si také můžete spočítat jednoduchým vzorečkem. Zde je příklad

Požadavek zákazníka za den = 300ks

Váš dostupný čas technologie = 8 hodin x 60 min = 480min - 30min přestávka-20min předání směny = 430min k dispozici

430 min x 60 = 25800sec

25800sec/300ks=86sekund na výrobu 1 ks

To znamená že Váš TT je 86 sekund. Vy ovšem nemůžete počítat s tímto časem, protože to je při produktivitě a availibilitě 100% a té nebudete schopni dlouhodobě dosáhnout. Proto musíte pro potřeby výroby stanovit jinou normu, nicméně TT zůstává stejný a musí na něj být vše kalkulováno.

Pokud Vás zajímá více z tohoto tématu, ozvěte se mi.