YAMAZUMI CHART

02.05.2021

Tento nástroj navazuje na předchozí a tím byl work balancing. Yamazumi chart je v podstatě jednoduchý skládaný graf. Vznikl v Japonsku a je tam také hojně využíván. Prvotně vznikl pro analýzu zásobování linek, ale potom se rozšířil i do výroby a dnes je zde hojně využíván.

Yamazumi můžete vytvořit bez počítače pomocí papíru a tužky, ale nejvhodnější je pro něj samozřejmě excel a podobné programy.

Co Vám ukáže? Jak vzniká?

Nejprve potřebujete měřit. Měříte časy. Následně je popíšete na přidanou a nepřidanou hodnotu a to celé dáte do grafu. Takový graf Vám ukáže jak máte vytížené operátory na lince a jak máte proces vybalancovaný, to znamená, vyrovnaný. S takovými daty pak musíte pracovat a vytvářet varianty.

Pokud vás zajímá jak na to, spojte se se mnou a najdeme řešení.