TROUBLESHOOTING

03.04.2021

Troubleshooting je slovo, se kterým se můžete setkat v případě, že řešíte problémy systematicky a řízeně. V doslovném překladu je to "odstřelení problému" a česky by se to dalo popsat jako "postup při výskytu problému".

Jedná se tedy o metodu, kdy při vyřešení problému sepíšete popis problému a  kroky k jeho řešení. To znamená, že pokud se stane něco, co nemůžete nějakými protiopatřeními odstranit ( například dodavatelská kvalita materiálu) tak sepíšete co se stane a jak postupovat pro odstranění vzniklého problému.

Takový troubleshooting můžete nalézt v manuálech některých zařízení. Na koncích manuálů je vždy tabulka, kde jsou nejčastější závady a popis co dělat pro jejich odstranění.