TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)

28.03.2021

Spíše známé jako zkratka TPM je dnešní nástroj. Slovo "total" působí trochu drsněji a přísně, ale věřte, že značí v podstatě dokonalost, nebo spíše úplnost. Tedy celkově, aby to dávalo smysl  by se to mělo překládat jako Celkově produktivní údržba.

Jedná se o techniku zabývající se stroji. Mnohdy si firmy myslí, že tím, že mají údržbáře mají TPM, ale to je jeden velký omyl. TPM je komplexní nástroj na prevenci proti ztrátám způsobenými stroji a na co nejlepší využívání strojních kapacit. Je to takový lean pro stroje a obsluhy.

Nebudu zde rozepisovat více detailů, protože tohle téma je na jednodenní školení v oblasti teorie a pak několikaměsíční implementaci.

Pokud Vás ale téma zajímá a rádi by jste ve své firmě TPM implementovali, tak se se mnou spojte a najdeme nějaké řešení.