STANDARDIZED WORK

21.02.2021

Proč je tento nástroj v angličtině a ne v češtině? Protože česky "Standardizovaná operace" nebo "standardizovaná práce" to asi nikdo nepozná. Prostě se v lean kruzích standardně používá "standardized work".(dále jen SW)Podstata je ale pořád stejná. Tak tedy co to je a k čemu to je a jak toho dosáhnout?

Standardized work je jedna z klíčových komponent just-in-time výroby a je nutné ji mít nastavenu kvůli plynulému toku materiálu v procesu, udržení cyklového času, který musí korespondovat s tzv. takt time a zároveň udržení nejvyšší kvality .

Jednodušeji řečeno, abychom dosahovali opakovatelných výsledků je nutné mít nastaveno standardizované operace. Dále nám slouží jako vizualizace operací s možností jejich kontroly a úpravy. K tomuto účelu je nutné mít tak zvaný Standard work sheet, nebo někde Job instruction, nebo česky Pracovní instrukce, návodka, pracovní postup apod.

Co by každý standard work sheet(dálejen SWS) měl obsahovat?

  1. Takt time - požadavak času na výrobu jednoho kusu ( což je dostupný výrobní čas za den děleno požadavek zákazníka na kusů za den )
  2. pracovní sekvence ( pracovní kroky tak jak mají jít za sebou) * nejlépe použít metodu TWI
  3. Standardní zásobu ( množství kusů na pracovišti včetně právě vyrábějících kusů)

Tyto body ukazují to nejlepší jak by to mělo vypadat. Pokud ovšem nemáte nic, tak pro začátek Vám zcela jistě postačí bod 2.

Takový SWS by měl být na pracovišti dostupný a viditelný ( buď tištěný na papíře, nebo  vizualizovaný na monitoru) kvůli možnosti operátorů se na něj podívat a pro kontrolu, že se standard dodržuje.

SW je první věcí, kterou je třeba zkontrolovat, pokud se jdete podívat na pracoviště zda je vše v pořádku. Aktuální SW je základním stavebním kamenem pro budování efektivní práce.

*metoda TWI bude zmíněna v lean abecedě jakmile se dostaneme k písmenu "T"

Pokud Vás téma zajímá, natočil jsem ještě video s komentářem zde