SMED

10.01.2021

Co to znamená lze popsat slovy, která vyjadřují tuto zkratku "Single-Minute Exchange of a Die"  česky  zjednodušeně řečeno " zjednodušená(minutová) výměna nástroje".

Tak tedy, jedná se o metodu, kdy se analýzou provedenou při výměně nástroje ( lisy, vstřikolisy, extruze, vysekávací nástroje apod.) zjistí kolik času zabírají jednotlivé činnosti. Pak se rozdělí na činnosti interní a externí a postupnými kroky se převádí kroky interní na externí ( nebo-li ty co se dají provést mimo samotnou výměnu) až se čas potřebný k výměně zkrátí na více jak 50% původního času. Takto se postupuje dále až se dosáhne toho nejlepšího času. Ideálně nastavený cíl je dobré zkontrolovat s benchmarkem v oboru.

Pro představu, příklad z praxe. Výměna pneumatiky. Normálně Vám bude trvat cca 10-15 min. A vidíte jde to i pod 5 vteřin. Třeba formule 1. To je přesně ten příklad jak k provedení přistupovat..