SIX SIGMA

24.01.2021

Toto slovní spojení se nejčastěji vyskytuje ve spojení se slovem "lean". Six sigma je v podstatě 6σ. Jedná se o metodu řízení procesů tak aby se dosáhlo šesté úrovně kvality. To je právě ta šestá sigma, která reprezentuje 3,4 DPMO ⇒ efektivita 99,9997%.

Více si můžete přečíst na české wikipedii zde

Já zde ale popíši jak to vidím z mého pohledu. Six sigma je více orientovaná na kvalitu a pro svůj přístup používá většinou vědecké metody, nebo alespoň takové, které vyžadují znalosti a třeba i SW. Její použití je dlouhodobější ( řádově měsíce) a k tomu účelu používá metodu DMAIC, což je velmi podobné PDCA.

Pokud k six sigma připojíte slovo lean, tak se začnete zabývat i odstraňováním plýtvání a je to takový průnik leanu a six sigma.

Velmi častým výrazem u six sigma je úroveň znalostí jednotlivců, vyjádřený takzvaným "beltem" kdy základ je yelow belt a nejvyšší stupeň je master black belt.

Já osobně ačkoliv některé nástroje ze six sigma používám preferuji raději obyčejný lean a selský rozum.