Ranní setkání

30.05.2021

Je asi jedno jak se tomu říká, ale pro upřesnění raději doplním běžně používané pojmenování. Před slovem si doplňte ranní, nebo denní

 • setkání
 • meeting
 • dispečink
 • porada
 • schůzka
 • hodnocení
 • a možná ještě další

O co jde? jde o jednu z nejdůležitějších událostí v průběhu dne ve firmách s více zaměstnanci, kde se něco děje ( výroba, logistika, administrativa)

Na vojně se tomu říkalo "BORO" neboli bojové rozdělení. Každý den ráno jsme se sešli na "buzeráku" neboli nádvoří, kde jsme nastoupili po jednotkách a velitel nám sdělil, co budeme daný den dělat.

Přínosy takového setkávání:

 1. Denní kontrola výsledků a jejich hodnocení
 2. odkrývání problémů a jejich řešení
 3. sdílení důležitých informací
 4. zlepšování v prezentačních dovednostech
 5. budování týmového ducha
 6. představení zajímavostí a prostor pro vzdělávání

A ve firmách by to mělo být velmi podobné. 

Jedná se tedy o ranní setkání zodpovědných lidí na jednom místě ve firmě. Zde, ale podobnost s vojnou končí. Na tomto setkání se mají nejdříve zhodnotit výsledky za předchozí den od každého oddělení. Pak by mělo následovat kontrola akčního plánu z úkolů z předchozích dní a předání důležitých informací na daný den.

Příklad informační tabule pro takové setkání
Příklad informační tabule pro takové setkání

Takže každý ví co je pro daný den důležité a na čem má pracovat. 

Vše by se mělo zaznamenávat, aby byla další den možná kontrola.

A na závěr jedno srovnání. Jestli jste někdy pracovali v malé firmě od dvou-třech lidech, tak si můžete všimnout, že se ráno sejdou u kávy a výše zmíněné kroky taky dělají, aniž by si uvědomili , že to je ranníí meeting. Je to taková přirozená činnost a tak je dobré ji pojmout. Takže klidně využijte kávu jako společníka.

PS: a na závěr jedno doporučení. Dělejte taková setkání vždy "na stojáka" a nejlépe v procesu.