PŘÍSTUP KE ZLEPŠOVÁNÍ

28.02.2020

Zlepšování je proces, který přináší změny. Změny jsou lidmi odmítané, protože se jich bojí. Bojí se jich proto, že neví co je čeká a mají pocit, že ztrácí nějakou jistotu. Lidi mají rádi jistotu.

Jak tedy tyto bariéry změnit, zrušit? 

V prvé řadě je nutné s lidmi změny probírat, diskutovat a vysvětlovat. Základem je tedy dobrá komunikace.

Dále je třeba mít změny podložené daty, aby jsme byli schopni prokázat, co taková změna( zlepšení) přinese.

Další pomoc je zapojit lidi do provádění změn.( typickým příkladem je např. naše 5SFOAM)  To znamená v případě například úpravy pracovišť je nechat uklidit a navrhnout rozložení. Samozřejmě je někdy nutné jé vést, aby si nevymysleli nějakou hloupost.

Zlepšujte vždy po malých částech. Drobná změna a nechat si věci sednout. 

Někdy je to těžké, protože není dost času. V tom případě nezbývá než provést změnu větší a najednou, ale opět jsme u komunikace.


Všechny návody, doporučení a postupy zde uvedené jsou mnou a nejen mnou ověřené praxí a fungují.

Vždy používejte selský rozum a přemýšlejte jak by jste to chtěli vy.

Co se zdá zlepšení pro Vás, se nemusí zdát zlepšení pro někoho jiného.

Nebojte se zlepšovat. Je to jediný správný způsob jak posouvat věci kupředu.