Použití barev pro vizualizaci a standardizaci v procesech

29.01.2020

Velké nadnárodní společnosti i samoobsluha ve vaší čtvrti mají přinejmenším jedno společné: systém vizualizace a standardizace. Na světě asi neexistuje společnost, která by nemohla vydělat na vylepšení organizace práce a pohybu materiálu. Přestože řídit distribuční centrum s podlahovou plochou několika tisíc čtverečních metrů bude organizačně odlišné od řízení skladu o několika uličkách, jádro problému zůstává stále totéž.

Řešením může být použití pásky, nebo značení barvou. To jaký druh značení vyberete je zcela na Vás, ale zpravidla se pásky používají tam, kde se dá očekávat změna, nebo z technologického hlediska. Barva je určitě odolnější,ale její aplikace vyžaduje více času ( technologie schnutí, přípravy atd.)

Označení podlahy skladu napomůže lepší organizaci a bezpečnosti tím, že jasně určí, kde má být skladováno zboží, jaké úseky a cesty mají být udržovány volné, a jak má být řízen pohyb provozu uvnitř skladu. Jsou-li pracovníci, vozíky i zboží v neustálém pohybu, pak je vše jak má být.

Barevně lze také vymezit oblasti pro nakládku a vykládku zboží, bezpečné nebo naopak nebezpečné zóny, orientaci ve skladu, nebo přímou navigaci k daným cílům. Když dojde ke znečištění nebo poškození podlahy, je možné páskou jasně vizuálně označit kluzkou část, kde je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Využití barevného značení na podlahy se nemusí omezit jen na podlahy. Lze jej použít k označení rámů dveří, hran schodů nebo zábradlí.

Zatímco velké sklady jsou typické mohutným objemem provozu, malé firmy zase mohou mít komplikovaný a matoucí systém značení. Oba typy provozů tak mohou profitovat z komplexního promyšleného systému, který pomůže odstranit potenciální "úzká hrdla".

Tipy pro aplikaci pásky na podlahy

  1. Povrch podlahy připravte tak že ji nejdřív umyjete saponátem a pak ještě vodou
  2. Určete oblasti, které mají být označeny, jako jsou ostrůvky, okolí elektrorozvoden, skladovací prostory, oční sprchy, hasicí přístroje, odpadkové koše nebo místa pro nádoby na třídění odpadu.
  3. Změřte tyto oblasti, abyste měli představu, kolik pásky bude třeba.
  4. Určete barvy pásek pro jednotlivé oblasti s ohledem na typ skladovaného zboží, provoz, oblasti, které potřebují z bezpečnostních důvodů zvláštní ohraničení, světelné podmínky, výšku stropů nebo profilů.
  5. Aplikujte barvy dle Vašeho standardu

Jasné vyznačení míst pro uložení palet je jen jedním z možných použití barev ve skladu. Pokud nedokážete určit, kde mají být palety složeny, plýtváte časem pracovníků skladu, blokujete prostor, který by mohl být efektivně využit, a ohrožujete bezpečnost provozu. Značení podlah napomáhá utřídit palety podle jejich obsahu, místa určení nebo času expedice.

Průmyslové a obchodní sklady jsou sice místy, kde je značení podlah využíváno nejčastěji, ale uplatnění stejně době naleznou i v mnoha jiných prostředích. Jako příklad lze uvést prostory pro nakládku, stadiony či sportovní haly, nákupní centra, veletrhy, zábavní parky, nemocnice, školy, jejich reklamní využití na výstavách a vlastně kdekoliv, kde je třeba, aby se lidé nebo zboží organizovaně přemisťovali, tam kde je důležitá bezpečnost, nebo tam, kde je třeba jasně vizuálně komunikovat nějaké sdělení.

Úryvky z textu Jacka Rubringra, který naleznete na www.duralabel.com.

Následuje popis barevného schématu podle metody 5S. Schéma bylo vyvinuto společností Brady Worldwide Inc., viz například článek Chrise Ruttera 5S Floor Marking Color Standards na www.plantservices.com. Podrobnosti o schématu a značení na www.bradyid.com/visualworkplace

Použití
Další doporučení pro správnou praxi značení podlah podle metody 5S

  • Použijte jenom tolik barev, kolik je skutečně nutné. Pro zaměstnance tak bude snazší si zapamatovat význam jednotlivých barev a vy nebudete muset sledovat skladové zásoby pro tolik barev.
  • Specifické barvy přiřaďte specifickým účelům. Některé společnosti se rozhodly označovat umístění zařízení stejnou barvou jako uličky a hranice pracovišť. Tato volba odpovídá pravidlu používat jen tolik barev, kolik je nezbytně nutné, ale někdy může být přece jen efektivnější použít dvě různé barvy pro dvě různé pracovní oblasti. Když provoz rozliší dvěma různými barvami dvě různé pracovní oblasti, vytvoří přehledné prostředí, které umožní rychle přiřadit barvy jejich určení.
  • Suroviny, polotovary a hotové výrobky. Zkuste použít tutéž barvu pro všechny oblasti, kde se skladuje materiál, leda že by existoval nějaký skutečně významný důvod proč mezi nimi rozlišovat. Namísto toho použijte různobarevné štítky, které umístíte přímo na materiál a tím jej rozlišíte.
  • Použijte méně a udělejte více. (Make More With Less). Mnoho společností používá různě zbarvené pásky k označení prostor před protipožárním vybavením, bezpečnostním vybavením a elektrickými panely. Nepoužívejte tři různé podlahové pásky a místo nich vyberte jen jednu barvu pro všechna místa, kde je třeba zachovat volný prostor buď z důvodu dodržení shody, nebo z bezpečnostních důvodů.