OEE

06.12.2020

Overall equipment effectiveness [OEE] je poměrně známá zkratka a veličina používaná ve výrobních společnostech. Česky by se dala nazvat jako "Celková efektivita zařízení" a jak již z překladu vyplývá, jedná se o měření výkonu zařízení a ne lidí. POZOR, častá chyba.

OEE se nejčastěji používá tam, kde máme, nebo chceme zavést TPM[Total productive maintenance] Jedná se o velmi dobrý nástroj na měření, ale nezapomínejme na správné používání.

Jelikož OEE je vlastně výpočtem neboli součinem tří veličin, je důležitý způsob získávání dat. Při výpočtu se často přou tábory nad výpočtem dostupnosti. Někdo používá k dostupnosti 24/7, ale správný čas je ten jak máte plánovanou výrobu na zařízení. Pokud tedy plánujete výrobu jen 4 hodiny ( například z důvodu poptávky zákazníka) pak musíte pořítet jen ty 4 hodiny.

Výpočet je poměrně snadný:

OEE (%) = míra dostupnosti × míra výkonu × míra kvality

Míra dostupnosti (procento času, kdy je stroj připraven k produkci, pracuje správně a není uprostřed přechodu nebo úprav) = Dostupný čas (plánovaná doba provozu - prostoje) ÷ Plánovaná doba provozu.

Míra výkonu (poměr produkovaného výkonu ve srovnání se standardem) = Skutečný výkon ÷ Standardní normovaný)výkon.

Míra kvality (poměr dobrých kusů ve srovnání s celkovými kusy) = Ok kusy  ÷ celkové kusy.

Na konci Vám vyjde číslo v % a bude pod 100%. Pokud by Vám vyšlo více jak 100% máte někde špatný výpočet, nebo čísla.

Mezinárodní benchmark

0%-45% = NÍZKÉ - velmi časté v provozech, kde se nepoužívá lean. Nutná analýza pro zjištění příčin a je zde obrovský prostor pro rychlé zlepšování

46%-60% = TIPICKÉ - velmi časté ve všech provozech, kde se neměří. Náprava jde stejně jako v předchozím stupni

61%-85% = WORLD CLASS -  ano toto je standard a pokud se budete pohybovat kolem osmdesátky, nejste na tom vůbec špatně. Stále však bude spousty věcí, které lze zlepšit

85%-100% = DOKONALÉ -  ideální výroba téměř bez prostojů, s perfektní kvalitou a skvělou produktivitou

A stejně jako všechny témata lean abecedy i zde nabízím své letité zkušenosti s takovými výpočty  a případnou pomoc při získávání, počítání a analýzu dat. Stačí mne kontaktovat.