FMEA

24.08.2020

Dostáváme se k nástroji, který je skvělý a úžasný.... pokud se udržuje

Nebudu nosit dříví do lesa a zde dávám odkaz na wikipedii https://cs.wikipedia.org/wiki/FMEA

Pojďme se ale raději pobavit o druhé stránce. Tvorba a práce s FMEA.

Její tvorba často probíhá v inženýringu. To je zásadní chyba. FMEA by se měla tvořit za pomocí týmu všech zúčastněných osob. Tedy výroba, inženýring a kvalita a případně i někdo další.

Další úskalí čeká v jejím udržováním. Zpravidla máme spousty procesů a nikdo nemá čas při každé změně procesu neustále aktualizovat veškeré dokumenty, včetně FMEA. A to je ta zcela zásadní chyba. Neaktuální FMEA je nám téměř k ničemu. Je to pak jen kus papíru a my se divíme, že musíme pořád dokola řešit nějaké problémy.

Dejte si na toto pozor a udržujte FMEA aktuální. Jedná se o základní kámen prevence.