DESIGN OF EXPERIMENTS

26.07.2020

Co je DOE (Design of Experiments)DOE (Design of Experiments), lze přeložit jako metoda plánovaných experimentů, běžně se používá zkratka DOE. Jedná se o analytickou techniku, jejímž cílem je pomocí testování (experimentů) různých hodnot otestovat jakost systému nebo výrobek.

Tolik teorie. A nebudu se pouštět na tenký led lean six sigma, který opět není tím co umím a tím co tu nechci propagovat. Pokud totiž někomu v procesu ukážete toto, tak dostane z leanu okamžitě strach a bude si myslet, že lean je strašně složitý a téměř nepoužitelný pro obyčejného člověka. A to není pravda.

DOE je zcela jistě velmi účinná metoda na kterou je tedy zapotřebí mít teoretické znalosti a i nějakou praxi a tak pokud ji někdo používá, zcela jistě to přinese kýžený výsledek.