DEMAND MANAGEMENT

19.07.2020

Neboli řízení poptávky. Ve stručnosti to celé znamená  Proces sladění portfolia produktů nebo služeb s poptávkou zákazníka; což může mít za následek investovat větší částky do nabídky s vysokou poptávkou a racionalizovat ty s menší poptávkou

Nebudu chodit kolem horké kaše a něco zde vymýšlet. Tohle není zrovna moje téma a proto vás velice rád odkážu na místa kde tomu rozumí více. Ale i přes to zde musím zmínit, protože je to jeden z dalších nástrojů lean technik.

Chcete-li se tedy dozvědět více navštivte tento odkaz
 https://www.systemonline.cz/clanky/demand-management.htm?mobilelayout=false</p>