DASHBOARD

13.07.2020

Dashboard je místo. Je to jedno místo. Je to jedno místo, kde máte najít vše potřebné. Je to místo, které si můžete přizpůsobit, protože požadavky se mohou měnit a na tomto místě by jste měli najít všechny data, grafy, ukazatele, které potřebujete k dennímu rozhodování.

Tedy česky řečeno dashboard nemusí být jen v počítači, ale i fyzicky na nějaké tabuli.

Jedná se tedy o centrální místo nějakých ( většinou KPI) ukazatelů, které pomáhají s řízením procesů.

Velmi často se na toto zapomíná v různých IS systémech a lidi klikají všude možně aby zjistili informace. To je , ale popravdě velice neefektivní a dashboard má pomoci s úsporu času při sběru těchto informací.