CONTROL CHARTS

28.06.2020

Control charts by se chtělo přeložit jako kontrolní graf. Ono to je vlastně správně a myslím, že to vypovídá o tomto nástroji mnohem více jak česky používaný "Regulační diagram"

Ale budiž, pojďme se raději pobavit k čemu to je a jak to použít. Nebudu dělat chytrého a nabídnu raději odkaz na českou wikipedii  https://cs.wikipedia.org/wiki/Regula%C4%8Dn%C3%AD_diagram

Tak tedy regulační diagram se řadí do skupiny sedmi základních nástrojů kvality a je hojně používaný v lean six sigma.

Je to statistický nástroj, tedy něco když sbíráte data a pak s nimi pracujete. vyznačuje se tím, že má centrální linku /průměr a dolní a horní limit. Slouží k tomu aby jste dokázali vyhodnotit rozptyl v procesu a určili nápravná opatření k regulaci takového stavu.