CONTINUOUS IMPROVEMENT

22.06.2020

Continuous improvement neboli česky  Neustálé zlepšování,  je proces zlepšení produktů, služeb nebo procesů prostřednictvím postupných a průlomových vylepšení. Toto úsilí může usilovat o "postupné" zlepšení v čase nebo "průlomové" zlepšení najednou.

Velmi důležitým nástrojem pro neustálé zlepšování je nástroj PDCA.

Neustálé zlepšování už ze své podstaty slov znamená, že ve firmě je třeba nastavit firemní kultura tak, že neustálé zlepšování, nebo také známé pod pojmem kaizen je standardem a lidi cítí potřebu a touhu procesy zlepšovat a posouvat stále kupředu.

Bez takového myšlení není udržitelné, aby firma držela krok s trendy dnešní doby a hlavně s konkurencí. Jedině neustálé zlepšování pomůže firmám s procesem přerodu na moderní a rozvíjející společnost.