CILT

31.05.2020

Tahle zkratka zní strašně, já vím, ale zase se dá dobře zapamatovat pokud vládnete angličtinou. Jsou to první písmena slov " Cleaning-inspection-lubrication-tightening"

A protože mým posláním je přinášet lean mezi Čechy, tak teď podomácku " čištění-kontrola-mazání-dotažení" Ale uznejte, že ČKMD vypadá divně a ještě více hůře zní.

Celá tato činnost spadá do procesu TPM a to do třetího kdy se stanovují standardy.

V kroku 3 autonomní údržby jsou stanoveny celkové standardy čištění, kontroly a mazání . Celkové čištění a kontroly zahrnují  utahování šroubů, drobnou kalibraci,úpravy, výměna opotřebovaných dílů a vizuální kontrola procesu, teploty, tlaku nebo průtoku .

Tipy pro kontrolu:

 • Nezastavujte se u problémů, které můžete vidět. Hledejte náznaky skrytých problémů, jako jsou uvolněná upevnění, mírné vibrace, abnormální teploty a další problémy detekovatelné smysly.
 • Sledujte např. opotřebené řemenice a díly a ucpané filtry.

Standardy mazání zajišťují, že se na třecí plochy aplikuje správné množství maziva ve správný čas.

Správnou metodou se rozumí použití čistých maziv, určených nástrojů a určených vstupů nebo mazacích nástavců. I když přidáváte mazivo pravidelně, zkontrolujte, zda se mazivo nedostává tam kam má.

Při stanovování mazacích standardů se vyhněte vytváření standardů, které jsou pouze teoretické nebo ideální. Vaše mazací standardy musí být spolehlivé a realistické a musí vycházet ze zkušeností nebo z provozní příručky.

Standardy mazání musí zahrnovat:

 • Vstupní místa
 • Metoda kontroly
 • Mazací metoda
 • Typ mazání
 • Mazací nástroje
 • Plán
 • Čas vyhrazený pro mazání
 • Zodpovědná osoba

Pro rozlišení různých typů lubrikantů by mělo být použito vizuálních nástrojů, které lze snadno sledovat, aby bylo zajištěno správné mazání. Další vizuální technikou je označování minimálních a maximálních hladin na měřičích oleje a barevným kódováním. Jednoduše řešeno stejnou barvou označte mazací nástroj i místo mazání

 • Rozlišujte maziva barevným kódováním.Například obaly, uskladnění
 • Použijte stejné barvy na vstupech do stroje. Místa kolem maznic
 • Nástroje pro mazání barevného kódu. Tlakové pumpy, konve atd.

Barevný značení chrání proces, a  operátorům poskytuje snadný způsob, jak zkontrolovat, zda používají správné mazivo pro tento vstup maziva.

Nesmíme ovšem zapomenout také na nástup Průmysl 4.0. To znamená automatické mazání včetně různých senzorů. Ale i do těchto systémů je třeba doplňovat mazivo.