CHANGE MANAGEMENT

17.05.2020

Co je to Change Management?

Řízení změn je systematický standardizovaný přístup k zavádění změn. Proaktivní identifikace rizik a zmírňování změn spolu se zajištěním účinného dokončení iniciativ zaměřených na změny. Cílem změny je obvykle zlepšit některé aspekty podnikání, což je samo o sobě skvělé . Výzva spočívá v tom, aby se zlepšení a důsledky z něho vyplývající nestaly problémem v jiném procesu. Například úprava stroje pro zvýšení produktivity by také mohla způsobit špatnou kvalitu nebo bezpečnost. Právě proto je nutné  rizika účinně identifikovat aby byla zmírněna před provedením změny. Řízení změn pomáhá provádět změny s větší pravděpodobností úspěchu, aniž by to narušilo jiné klíčové oblasti výkonu.

Proč je řízení změn důležité při neustálém zlepšování?

Začnu tím, že vám poskytnu tři vynikající důvody, proč byste se měli zabývat řízením změn:
1) Změny jsou nevyhnutelné 
2) Tempo změn se zvyšuje 
3) Ten kdo je v tom nejlepší, bude na vrcholu

V dnešních procesech a firmách dochází k rozvoji produktů a obrovskému množství variability. Z toho důvodu je nutné neustále zlepšovat a tyto změny řídit.

Jak efektivně řídit změny

Cílem řízení změna je provádět úspěšné změny rychleji, aniž by došlo ke kompromitaci nebo ztrátě v jiných klíčových oblastech podnikání. Cílem je dosáhnout a udržet požadovaný ustálený stav za méně času, nákladů a celkově méně spotřebovaných zdrojů. Chcete-li to provést, musíte řídit proaktivní hodnocení rizik a zmírňování změn. To zahrnuje rizika ve všech dotčených funkcích, včetně bezpečnosti, kvality, výroby, nákladů, úrovně služeb a dokonce i morálky. Nejlepší proces řízení změn ve své třídě má následujících 5 fází:

Fáze 1) Plánovat - Revize Vedením  - Vedení filtruje změny a přiřazuje zdroje potřebné pro úspěšné spuštění
fáze 2) Komunikovat - Zmírnění rizik - Majitelé změn hodnotí a snižují související rizika
fáze 3) Řídit - Vedení  - Vedení ověří, že všechna kritická rizika byla zmírněna
Fáze 4) Provádět- Provedení změny - změna je implementována, týmy jsou proškoleny, komunikace je dokončena a jsou zachyceny klíčové poznatky
Fáze 5) Ověřovat - Závěr - Vedení ověřuje uspokojivé dokončení položek ve fázi 4

Tento jednoduchý proces je škálovatelný, aby byl efektivní od výrobní linky až po úroveň celého podniku.  Důležitost řízení změn je prokázána tím, že více jak 70% iniciativ Lean se nedokáže udržet. Tržní a procesně orientované společnosti čelí zejména jedinečné výzvě, která vyžaduje častější a závažnější změny téměř ve všech aspektech podnikání,v porovnání s tipem průmyslu, jako je například ten automobilový.