CENTERLINE

10.05.2020

Nebo-li zarovnaný proces, nebo také proces s vyrovnáním na střed. Ať už přeložíme centreline jakkoliv, je mnohem důležitější pochopit k čemu nám tento nástroj může pomoci.

Perfektní kvalita produktu je velmi důležitá, protože zákazníci chtějí vědět co mohou od zakoupeného produktu očekávat. Jedním ze způsobů, jak docílit stálé kvality , je kontrola každého výrobku a vyřazení defektů.

Fuj, to je ale docela hrozné že? Ono totiž navíc v mnoha případech toto ani nelze provádět. Třeba kvůli rozmanitosti či složitosti, nebo objemu produktů. Mnohem lepším způsobem jak zajistit

stálost kvality je zajistit aby proces probíhal stále stejným způsobem. A zde může pomoci naše centerline.

V procesech se často nastavují dolní a horní meze různých faktorů.Je to hlavně kvůli flexibilitě .

Když se bavíme o centreline, musíme zmínit 4 základní kroky pro její zavedení

  1. Identifikujte důležité procesní faktory nebo-li proměnné
  2. Určete nejlepší nastavení a rozsahy pro všechny tyto faktory
  3. Zjistěte, jak tyto proměnné ovlivňují proces a produkt
  4. Zajistěte, aby se během výroby vždy používaly středové hodnoty

Zavedením a používáním centerline získáte několik nesporných výhod . Tak například zlepšená kvalita produktu, zvýšená výroba, snížení prostoje, snížená defektovost, snížení odpadu a také se zviditelní abnormality a porušování pravidel

pokud jste doteď nepochopili o čem to je, uvedeme si příklad a to výrobu kávy. To asi zná každý

Proměnné/faktory

Řekněme, že vaším cílem je připravit skvěle chutnající kávu, která chutná stejně pokaždé. První věc, kterou musíte udělat, je sestavit seznam hlavních proměnných, které ovlivňují chuť kávy. To může zahrnovat:

  • Značka a typ kávy
  • Množství kávy přidané do kávovaru
  • Množství vody přidané do kávovaru

Existují další méně zřejmé proměnné, jako je čistota kávové konvice, teplota vody dodávané do stroje, model a značka kávovaru a možné poruchy v kávovaru. Jak vidíte, existuje mnoho proměnných, které mohou ovlivnit i jednoduchý proces, jako je výroba kávy.

Vliv na proces

Po vytvoření seznamu důležitých procesních proměnných musí být stanoven účinek každé proměnné na produkt. Chcete-li to provést, můžete zkusit přípravu kávy pomocí různých značek a různých množství kávy (udržet konstantní množství přidávané vody) a podržením testů chuti zjistit, která proměnná nastavení vedou k nejlépe chutnajícímu šálku kávy.

Přijatelný rozsah

Všimněte si, že dokonce i při jednoduchém procesu, jako je výroba kávy, se některé proměnné vzájemně ovlivňují. Například značka A může vyrábět svou nejlépe chutnající kávu, pokud je vyrobena s 1 polévkovou lžičkou na šálek, a značka B může vyrábět její nejlépe chutnající kávu za 1½ polévkové lžíce na šálek, ale to nemusí být detekováno, pokud neochutnáte všechny kombinace všechny proměnné. Proto je vhodné použít k určení zkušebních postupů a analýze výsledků nějaký druh statistické metody. To pomůže zajistit, že vycentrujete nejlepší kombinaci nastavení procesu a také můžete snížit množství testování, které je nezbytné k určení nejlepšího nastavení procesu.

Vytvořte recept

Poté, co jste určili nastavení procesu, která produkují skvěle chutnající šálek kávy, musíte vytvořit podrobný "recept". Tento recept obsahuje seznam všech postupů a měření, které jste použili k vytvoření nejlepší chutnající kávy. Použití tohoto receptu pokaždé by vytvořilo konzistentní degustační šálek kávy. Mělo by také umožnit komukoli jinému, nejen vám, vzít recept a připravit stejnou skvělou kávu.

Mějte na paměti, že pokud by se významná proměnná změnila - například, pokud byste museli přejít na novou značku kávy nebo pokud se změnil váš zdroj vody - bylo by třeba znovu provést středovou linii. Také, pokud by se vyrábělo více "druhů" kávy - například tmavá pečená, pravidelná a bez kofeinu - musely by být pro každou z nich stanoveny různé středy.

Na závěr se sluší říci, že tento druh nástroje možná často používáte a nevěděli jste že se tomu tak říká. Také pro tento účel existuje několik SW řešení.