CELLULAR MANUFACTURING

03.05.2020

Výrobní Buňka

Moje oblíbené téma. Uspořádání pracoviště jako výrobní buňka. Už z podstaty slova a v dnešní době Koronaviru je tohle téma ještě více aktuální.


Nejčastěji se používá jako výrobní přístup, ve kterém jsou zařízení a pracovní stanice uspořádány tak, aby usnadňovaly kontinuální výrobu malých dávek. V buňce jsou všechny operace, které jsou nezbytné pro výrobu produktu nebo služby pro zákazníka, prováděny v těsné blízkosti, často krát v rozvržení ve tvaru písmene U, což umožňuje rychlou zpětnou vazbu mezi operacemi, když se vyskytnou problémy. Pracovníci v buňkách jsou obvykle křížově vyškoleni a jsou schopni podle potřeby provádět více úkolů.

V kancelářském prostředí jsou pracovníci z různých oddělení umístěny vedle sebe v buňce, aby se zvýšil pracovní tok, zkrátil čas odezvy na zákazníka a odstraňovaly bariéry a mezi zásoby mezi odděleními. Většina větších organizací pracuje společně v odděleních (aby to bylo pro správce tohoto oddělení nejjednodušší), ale je lepší, pokud jsou umístěny podle produktu nebo služby, a sedět s ostatními, kteří daný produkt nebo službu podporují.

V tradičních výrobních prostředích jsou podobné stroje umístěny blízko sebe (např. Soustruhy, mlýny, vrtačky, lisy, malování, čištění atd.). Tato rozvržení jsou odolnější vůči poruchám strojů, mají společné přípravky a přípravky ve stejné oblasti a podporují vysokou úroveň vymezení. Stroje pro systémy buněčné výroby jsou seskupeny do skupin podle skupin vyrobených dílů, což poskytuje výraznou výhodu v tom, že se podstatně zlepšuje tok materiálu, což snižuje vzdálenost ujetou materiálem, zásobami, lidmi, což snižuje celkovou dodací lhůtu.


+ Nesporné výhody výroby v buňkách

 1. netvoří se zásoby mezi operacemi
 2. není třeba transport mezi pracovišti
 3. výroba probíhá tokem jednoho kusu
 4. ihned se řeší problém s kvalitou
 5. lepší komunikace mezi operátory
 6. úspora místa
 7. možnost pracovat s výrobní kapacitou díky množství operátorů v buňce
 8. lepší vybalancování procesu

- Nevýhody

 1. je nutné mít na každou buňku soubor nástrojů
 2. V dnešní době koronaviru bude nutné provést jistá opatření nebo nechat na pracovišti jen jednoho člověka
 3. náročné na údržbu a servis

A jak jsou na tom Vaše procesy? Máte výrobní buňky ?Jak budete řešit současnou situaci s rozestupy?