BOTTLENECK ANALYSYS

20.04.2020

Neboli Analýza úzkého místa.

Možná se se již setkali se zkratkami jako TOC, DBR. To jsou věci, které se úzkého místa velice úzce dotýkají, nebo o něm přímo pojednávají.

Základem všeho je uvědomit si, že každý proces, firma mají úzká místa. Někdy více, někdy méně. Co je úzké místo asi chápe každý, ale pokud se na něj podíváte v procesu, tak už to tak jasné není. Často se stává, že úzké místo funguje stejně jako ostatní procesy a majitelé se pak diví, že se něco nestíhá.

Pro identifikaci úzkého místa je důležité mít správná a aktuální data. A z těch vycházet.

Klíčové kroky pro hladký průběh úzkým místem a jeho zkapacitnění

1. Plýtvání - čekání, nadvýroba, pohyby. To znamená celkově zvýšení produktivity daného procesu. Abychom tak řekli česky " vymáčknout z toho co to jde"

2. Prostoje - zavedení alespoň nějaké preventivní údržby, v ideálním případě TPM

3. Defekty - důkladnou analýzou zjistit příčiny defektů a odstranit je

4. Zásobování - Zajistit přesné a důkladné zásobování aby proces na nic nečekal

5. Školení - Proškolení obsluhy o stavu věci. Vysvětlit lidem důležitost a význam procesu

6. Vizualizace a měření - úzké místo by mělo být jasně vizualizované a pak je důležité sbírat data a měřit a vyhodnocovat. Ideálně na hodinové bázi.

7. Využití času - pokud je to možné a nutné, využívat přestávky pro výrobu a v procesu lidi střídat

Pokud se Vám toto podaří, věřte, že lze zefektivnit celý proces až o desítky procent

V případě zájmu o analýzu Vašeho procesu se se mnou spojte.