ABC ANALÝZA

23.03.2020

Z názvu této analýzy není úplně jasné o co půjde. Pojďme si tedy říci o této metodě trochu více.

ABC analýza je nástroj nejčastěji používaný v případě zásob, ať už materiálu, nebo polotovarů, nebo v některých případech i hotových výrobků. Proč v některých případech? Pokud už máte zavedenu štíhlou výrobu, pravděpodobně vyrábíte just in time a tedy neděláte výrobu na sklad. V některých příkladech to ale nelze, nebo máte zásoby ještě z minulosti.

V takových případech se snažíme zásoby snížit, protože pokud si pamatujete je to jeden z druhů plýtvání a jednoduše řečeno nám v zásobách leží často spousta peněz.

Snížení zásob Vám přinese několik benefitů. Zde jsou ty největší

1. snížíte si finanční zátěž a zlepšíte cash flow

2. získáte místo, které můžete využít efektivněji. Například rozšíření výroby, nebo pokud máte sklady v pronájmu tak se s tím váže i další úspora v podobě méně pronajatých ploch

3. budete potřebovat méně obalového materiálu

4. zvýšíte efektivitu naskladňování a vyskladňování, díky menšímu počtu položek a zmenšení tras a lokací

A pravděpodobně najdete ještě další benefity.

A nyní už k samotné metodě

ABC není vlastně nic jiného než pareto. Rozdíl je v tom, že pareto pracuje s dvěmi úrovněmi. Tedy 20/80. V případě pareta pracujeme se třemi úrovněmi.

Neexistuje jasné pravidlo, které by stanovilo přesné rozdělení vašich položek. Je to poměrně individuální. Nicméně klíčové je rozdělit si zboží podle prodeje (ks, cena) a pak si určit tři úrovně, které nám tyto položky rozdělí na 

A- nejčastější/ největší hodnota ( prvních 20%)

B- střední úroveň častosti/ střední úroveň hodnoty (20-40%)

C- nízká úroveň častosti/ nízká úroveň ceny (20-60%)

Jako pomůcku lze použít obrázek.

Při použití pareta by se dalo říci, že prvních 20% je vždy skupina A. Skupiny B a C je na Vás a vaší zkušenosti. Je třeba nastavit si určitou úroveň, která bude rozhodující pro rozdělení. Toto by se mělo dělat za účasti všech oddělení, kterých se to týká. Tedy výroby, logistiky, finance na vedení.

Vytvoření pareta a následných skupin dle ABC to vše ale teprve začíná. Následuje strategické rozhodnutí co se skupinou B a C . To znamená kam uskladnit, jak zmenšit, jak dále vyrábět atd.