6 VELKÝCH ZTRÁT

02.03.2020

Více známo z angličtiny jako "SIX BIG LOSSES"


Jedním z hlavních cílů TPM  aktivit je pomocí OEE redukovat tak zvané SIX BIG LOSSESS. Neboli česky 6 největších ztrát. Jedná se o ztráty mající největší dopad na produktivitu ve výrobách

Níže si vysvětlíme podrobněji každou z těchto ztrát

Jak na ně. Jak je zjistit a jaké aktivity vyvinout pro jejich rekuci, nebo úplnou eliminaci

Nyní když tedy víme co 6 největších ztrát znamená, se můžeme zaměřit na každou z nich. Pro práci s těmito ztrátami je velice důležité mít data. A data myšleno aktuální data. Sběr dat je pro práci se šesti ztrátami naprosto zásadní. Data je nutné mít přesně podle rozdělení šesti ztrát aby bylo možné s nimi dále pracovat.

Eliminace neplánovaných zastavení je zcela zásadní pro zlepšení OEE. Další OEE faktory nelze zlepšit pokud výroba stojí! Důležité je nejen znát kolik času ztratíte neplánovaným zastavením, ale také kdy k tomu došlo a jaké byly příčiny. Jakmile máte data ohledně zastavení a příčin můžete použít ishikawa diagram pro seskupení dat a vizualizaci největších příčin pro další kroky. Na základě takových dat postupujete systematicky od největších příčin po menší až do úplného vyřešení.


Výměny jsou měřeny jako čas mezi posledním dobrým kusem a prvním dobrým kusem. To znamená že do času výměny spadá i čas nastavení stroje a případných úprav a seřízení. Jako opatření ke zrychlení výměn lze použít metodu SMED. Nejjednodušší je mít při výměně na místě jen nářadí a nástroje, které potřebujete pro danou výměnu a vše na správném místě


Čekání, krátká zastavení a rychlost ( takt) jsou z nejhůře uchopitelných a měřitelných ztrát ze všech šesti druhů.

Na měření těchto ztrát je nejvhodnější použít analýzu CT( cycle time) Ve spoustě výrobách můžete využít automatický sběr dat ze strojů kvůli analýze CT, ale pokud to takto nelze, je pak nutné provést měření ručně. Takže stopky a papír. Následně zpracovat data v excelu. Pro potřeby analýzy je nutné znát cílové hodnoty CT, nebo strojní možnosti. protože prostoje z důvodu zastavení jsou vždy různé, je nutné je změřit separátně od CT abychom mohli zhodnotit četnost a nutnost a příčiny.


Defekty a opravy mají zpravidla rozdílné příčiny. Jednoznačně platí, že kusy, které se opravují musí spadnout kvůli kalkulaci OEE do defektů.

Ztráty při nájezdech nejvíce ovlivňují yield a proto je nutné je také sledovat a měřit. V případě neplnění cílů je nutné detailní měření ztrát při nájezdu včetně druhů ztrát aby se mohli přijímat opatření k jejich eliminaci.