8 druhů plýtvání - úhel pohledu

06.06.2021

O osmi druzích plýtvání se toho napsalo a řeklo hodně. Pro připomenutí je jen shrnu

  1. vady
  2. nadvýroba
  3. čekání
  4. talent
  5. doprava
  6. zásoby
  7. pohyb
  8. neužitečné operace

Pokud chápete co je přidaná hodnota, tak nepřidaná hodnota by se dala nazvat plýtváním, ale pak nám nesedí určité body v plýtvání.

Jak to vlastně je?

8 druhů plýtvání je v podstatě nepřidaná hodnota, ale mnohem lépe pochopitelné je vysvětlení, že 8 druhů plýtvání nám zvyšuje náklady na výrobek. Jde o to, že těchto 8 druhů plýtvání jsou místa , kde Vám utíkají peníze. Zaměřte se na ně a začněte je zmenšovat. Je to nejlepší cesta jak si snížit nákladovou položku vašich procesů. Toto byl, je a bude stěžejní kámen v Toyotě, která tuto myšlenku přinesla do praxe a dodnes se jí drží v podobě TPS( Toyota production system)

A cílem leanu je snižování těchto nákladů, abychom dosáhli většího zisku bez dopadu na zákazníka.

Tolik v krátkosti trochu jiný úhel pohledu na základní znalosti.