Jsem nadšenec do zlepšování a veřejný propagátor lean metod v Čechách.

Se sedmnácti lety praxe na pozicích výrobního manažera mám za sebou dost praxe na to abych mohl tyto zkušenosti předávat dále a pro tyto účely jsem vytvořil značku ZlepsiTo.eu. 

Během 17.-ti let  jsem pracoval pro 3 společnosti. Belgickou, Německou a ta co mi byla nejblíže Japonskou. Přes 2 roky jsem řídil oddělení TPS (Toyota Production System) a zde jsem si neustále ověřoval, že tyto věci fungují a lidi jsou vždy na prvním místě.

Abych podpořil moje snažení a pomohl Vám v implementaci lean metod vyměnil jsem korporátní prostředí za riziko podnikání a vlastní zodpovědnost a od roku 2019 pracuji sám na sebe a pomáhám firmám ve zlepšování procesů jako konzultant/poradce a k tomu účelu jsem také zprovoznil prodej pomůcek pro zavádění leanu .


AKTUÁLNÍ PŘÍSPĚVEK NA BLOGU 

DMAIC

02.08.2020

Pokud by metodika zlepšování kvality Six Sigma musela být shrnuta do jednoho slova, byla by to zkratka DMAIC. Tento krátký popis uvádí kroky procesu Six Sigma při zlepšování stávajících procesů. Poskytuje přehled způsobu, jakým jsou projekty Six Sigma dokončovány, konkrétně: definovat, měřit, analyzovat, zlepšovat a kontrolovat.

AKCE

Pokud si objednáte služby v podobě hodin na 3 měsíce a platbu provedete předem získáte slevu 10%Navštivte e-shop a podpořte své Lean aktivity v procesech

Prodej pomůcek pro implementaci LEAN. Snažím se nabízet a připravovat produkty, které nejsou běžně v prodeji u českých prodejců a všechny nástroje jsou vždy v českém jazyce, aby se Vaše Lean aktivity lépe prosazovali českým zaměstnancům.

Již nyní najdete několik základních nástrojů a na dalších pracuji. Většinou vycházím z potřeb firem a zaměstnanců.

Současní zákazníci využívající poradenských služeb Zlepsito.eu mají na veškeré zboží z eshopu slevu 10%

SLUŽBY=V ČEM JSEM SKVĚLÝ

Školení

Školení probíhá buď online, nebo přímo u zákazníka.

Analýzy procesů

Pokud chcete jen zanalyzovat jakýkoliv proces. Výsledkem je návrh opatření.

Mentoring v oblasti řízení firem

Můžu poradit díky sedmnácti letům řízení lidí a výroby

Zavádění lean metod - zlepšování procesů

Pokud máte procesy , které chcete zlepšit

Efektivní Použití excelu 

Potřebujete pomoci s daty a stačí Vám na to jen tabulka? Pomohu vytvořit smysluplné využití tabulek.

Výběr a implementace IS(CRM/ERP)

Pokud Vám tabulky již nestačí, pomůže  software, který Vám zaručeně zlepší produktivitu a tok informací

ZÁKAZNÍCI = REFERENCE

ing.Pavel Janák - majitel, generální ředitel

Dlouhodobá spolupráce.

- zlepšování výrobních procesů

- vizualizace

- 5S

- školení středního managementu

- zlepšení toku informací a eliminace excel tabulek

-implementace Helios ERP

ing.Marcel Kollmann - majitel

-Zavádění standardní vizualizace

-standardizace práce

- vizualizace výsledků

- 5S

Lukáš Tučím - majitel

- standardizace a zlepšení procesů

- výběr a implementace IS

- školení lidí

Rostilav Chomo - General manager

Školení 5S

David Ábelovský - majitel

- výběr a implementace IS

- školení lidí

- zvýšení efektivity procesů