Jak pojmenovat co jsem? "Nadšenec do zlepšování, propagátor lean metod a procesní lékař"

Se sedmnácti lety praxe na pozicích výrobního manažera mám za sebou dost praxe na to abych mohl tyto zkušenosti předávat dále a pro tyto účely jsem vytvořil značku ZlepsiTo.eu. 

Během 17.-ti let  jsem pracoval pro 3 společnosti. Belgickou, Německou a ta co mi byla nejblíže Japonskou. Přes 2 roky jsem řídil oddělení TPS (Toyota Production System) a zde jsem si neustále ověřoval, že tyto věci fungují a lidi jsou vždy na prvním místě.

Abych podpořil moje snažení a pomohl Vám v implementaci lean metod vyměnil jsem korporátní prostředí za riziko podnikání a vlastní zodpovědnost a od roku 2019 pracuji sám na sebe a pomáhám firmám ve zlepšování procesů jako konzultant/poradce a k tomu účelu jsem také zprovoznil prodej pomůcek pro zavádění leanu .

ŘEŠENÍ

ZPŮSOBY JAK VÁM MOHU POMOCI

Stručný popis spolupráce

DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE

ČAS: > 3 MĚSÍCE

BENEFIT : 10-20% úspor ve firmě. Zlepšení firemní kultury

 • Zavádění Lean metod v procesech
 • Mentoring vedoucích pracovníků
 • Školení lidí na lean metody
 • Rozvoj managementu
 • Zlepšení firemní kultury
 • pomoc při stanovení firemních vizí, cílů a strategie

KDY zvolit tuto variantu? Pokud to s leanem myslíte vážně.Lidi nemají povědomí o moderním způsobu řízení firmy a chcete se stát konkurenceschopnými. Chcete zlepšit firemní kulturu a zapojit zaměstnance do dění ve firmě.


CENA : Hodinová taxa / paušální taxa

Za své peníze uvidíte zlepšení procesů a vztahů. Můžete se zaměřit na slabá místa a časem se sami zapojíte do zlepšování.


KRÁTKODOBÁ SPOLUPRÁCE

ČAS: < 3 TÝDNY
BENEFIT: 10-50% úspor v procesu
 • Analýza současného stavu
 • Návrh strategie a změn
 • Vyčíslení ročních úspor
 • Finanční prověření návrhu
 • Plán implementace


KDY zvolit tuto variantu? Máte proces, kde Vám to nefunguje správně? Chcete to zlepšit, ale nemáte kapacity, nebo nevíte jak?


CENA : Platba 25% z roční úspory po odsouhlasení 

Tento způsob je motivační pro obě strany. Pro mě abych dokázal najít řešení přinášející pro Vás úsporu/pro mě odměnu a pro Vás aby jste po mém odchodu dotáhli akci do zdárného konce

SLUŽBY=V ČEM JSEM SKVĚLÝ

Školení

Školení probíhá buď online, nebo přímo u zákazníka.

Analýzy procesů

Pokud chcete jen zanalyzovat jakýkoliv proces. Výsledkem je návrh opatření.

Mentoring v oblasti řízení firem

Můžu poradit díky sedmnácti letům řízení lidí a výroby

Zavádění lean metod - zlepšování procesů

Pokud máte procesy , které chcete zlepšit

Efektivní Použití excelu 

Potřebujete pomoci s daty a stačí Vám na to jen tabulka? Pomohu vytvořit smysluplné využití tabulek.

Výběr a implementace IS(CRM/ERP)

Pokud Vám tabulky již nestačí, pomůže  software, který Vám zaručeně zlepší produktivitu a tok informací

ZÁKAZNÍCI = REFERENCE

ing.Pavel Janák - majitel, generální ředitel

Dlouhodobá spolupráce.

- zlepšování výrobních procesů

- vizualizace

- 5S

- školení středního managementu

- zlepšení toku informací a eliminace excel tabulek

-implementace Helios ERP

ing.Marcel Kollmann - majitel

-Zavádění standardní vizualizace

-standardizace práce

- vizualizace výsledků

- 5S

Lukáš Tučím - majitel

- standardizace a zlepšení procesů

- výběr a implementace IS

- školení lidí

Rostilav Chomo - General manager

Školení 5S

David Ábelovský - majitel

- výběr a implementace IS

- školení lidí

- zvýšení efektivity procesů