Metoda 3M, unikatní přístup ke zlepšení firmy

Tímto jedinečným přístupem lze vybudovat moderní firmu

Metoda 3M je způsob jak nahlížet a spravovat firmu efektivně a moderně. Jedná se o Model Moderního Managementu. Každá firma má stěžejní tři oblasti

 1. Management - tedy lidi
 2. Manufacturing -tedy procesy
 3. Marketing - tedy prostředí

Využíváme model 3M jako nástroj pro analýzu současného stavu a následně definujeme , která oblast je nejslabší a na kterou je třeba se zaměřit.

Balíčky Zlepši To

Zlepši To 20

20 hodin měsíčně

Management
 • zlepšení reportingu
 • Nastaveni KPI
 • porady

Manufacturing

 • vizualizace dat
 • tok materiálu
 • tok informací
 • denní předávání informací
 • řešení problémů
 • sledování úkolů

Marketing

 • Stav firemní kultury

Zlepši To 40

40 hodin měsíčně

Navíc proti Zlepši To 20

Management

 • školení managementu na komunikaci, problem solving, FMEA, 5S, plýtvání

Manufacturing

 • Aktivity formou akcnich tymu a PDCA

Marketing

 • nastavení firemních hodnot, vizí a poslání

Zlepši To 60

60 hodin měsíčně

Navíc proti Zlepši To 40

Management

 • koučink

Manufacturing

 • Standardizace

Marketing

 • vizualizace firmy uvnitř a navenek