MILAN CHOLT

M - Možnosti - vždy hledám možnosti, I - Individualita- mám individuální přístup,    L - Lidi - lidi jsou na prvním místě, A - Akce- bez akce se nic nezmění, N - Nejde - slovo nejde v mém slovníku nenajdete, CH - Chvála je nejlepší odměna a motivace, O - Otevřenost v komunikaci tvoří důvěru, L - Léty ověřená praxe, T - Tým je vždy víc jak jeden

Jak pojmenovat co jsem? "Nadšenec do zlepšování, propagátor lean metod a procesní lékař"

Se sedmnácti lety praxe na pozicích výrobního manažera mám za sebou dost praxe na to abych mohl tyto zkušenosti předávat dále a pro tyto účely jsem vytvořil značku ZlepsiTo.eu. 

Během 17.-ti let  na pozicích výrobních manažerů jsem pracoval pro 3 společnosti. Belgickou, Německou a ta co mi byla nejblíže Japonskou. Přes 2 roky jsem řídil oddělení TPS (Toyota Production System) a zde jsem si neustále ověřoval, že tyto věci fungují a lidi jsou vždy na prvním místě.

Abych podpořil moje snažení a pomohl Vám v implementaci lean metod vyměnil jsem korporátní prostředí za riziko podnikání a vlastní zodpovědnost a od roku 2019 pracuji sám na sebe a pomáhám firmám ve zlepšování procesů jako konzultant/poradce a k tomu účelu jsem také zprovoznil prodej pomůcek pro zavádění leanu .

Již není třeba složitě hledat vhodný čas na schůzku. Nově si můžete se mnou naplánovat schůzku přes Calendly  přímo zde. Uvidíte moje dostupné časy a pak si jednoduše schůzku naplánujete a hned ji máme všichni v kalendáři.

NABÍZENÉ SLUŽBY

Školení

Školení probíhá buď online, nebo přímo u zákazníka.

Analýzy procesů

Pokud chcete jen zanalyzovat jakýkoliv proces. Výsledkem je návrh opatření.

Mentorování v oblasti řízení firemních procesů

Můžu poradit díky sedmnácti letům řízení lidí a výroby, plánování, skladů, údržby

Zavádění lean metod - zlepšování procesů

Pokud máte procesy , které chcete zlepšit a zavést například 5S, vizualizaci atd.

Tvorba elektronických layoutů ve 2D

Pomohu Vám vytvořit elektronický layout včetně správného toku materiálu ve formátu DWG nebo PDF.

Efektivní Použití excelu 

Potřebujete pomoci s daty a stačí Vám na to jen tabulka? Pomohu vytvořit smysluplné využití tabulek.

Výběr a implementace IS(CRM/ERP)

Pokud Vám tabulky již nestačí, pomůže  software, který Vám zaručeně zlepší produktivitu a tok informací

Měření procesů

 Měření časů v procesech a nastavení norem

Shop floor management

Nastavení řízení procesů a sledování výsledků

Interim management

Jste v situaci, kdy hledáte kandidáta na pozici lean specialisty, nebo vedoucího výroby a potřebujete řešit ihned současný stav než jej najdete a zaškolíte? Nabízím své mnohaleté zkušenosti na překlenutí této doby.


Nabídka externích firem

s kým spolupracuji a proč?

New Impuls - Mgr. Martin Rejhon, MBA

Personální a poradenská agentura. Zajištění školení zaměstnanců. Jsou schopni zprostředkovat i dotační programy na školení

https://www.newimpuls.eu

S Martinem spolupracuji již několik let. Je skvělý školitel, který dokáže zaujmout a má bohaté zkušenosti s měkkými dovednostmi. Navíc má obsáhlý tým lidí, takže dokáže pokrýt široké spektrum školení po celé české republice. Jsem hrdým členem Martinova týmu školitelů.


REFERENCE

Z výčtu firem můžete vyčíst, že pomáhám řešit problémy i v jiných než výrobních firmách. pokud vás zajímá více, spojte se se mnou.