Metoda 3M, unikatní přístup ke zlepšení firmy

Tímto jedinečným přístupem lze vybudovat moderní firmu

Metoda 3M je způsob jak nahlížet a spravovat firmu efektivně a moderně. Jedná se o Model Moderního Managementu. Každá firma má stěžejní tři oblasti

 1. Management - tedy lidi
 2. Manufacturing -tedy procesy
 3. Marketing - tedy prostředí

Využíváme model 3M jako nástroj pro analýzu současného stavu a následně definujeme , která oblast je nejslabší a na kterou je třeba se zaměřit.

Balíčky Zlepši To

Podzimní novinka

Zlepši To START

2x 5 hodin

Zlepši To START Vám přináší možnost získat 2 dny po pěti hodinách. První den získáte analýzu vašeho procesu s návrhem opatření a druhý den můžete využít dle vašich potřeb. např. na  školení, koučink, workshop aj. 

a to vše za zvýhodněnou cenu  7990,-

PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT V RÁMCI BALÍČKŮ 

Management
 • zlepšení reportingu
 • nastaveni KPI
 • porady
 • pracovní náplně
 • organizační struktura

Manufacturing

 • vizualizace dat
 • tok materiálu
 • tok informací
 • denní předávání informací
 • řešení problémů
 • sledování úkolů
 • 5S
 • SMED
 • KANBAN

Marketing

 • stav firemní kultury
 • nastavení firemních hodnot
 • bonusový systém

 A VŠECHNY KROKY VEDOUCÍ KE ZLEPŠENÍ DLE DOHODY

Zlepši To 20

20 hodin měsíčně

Zlepši To 40

40 hodin měsíčně

Zlepši To 60

60 hodin měsíčně