KDO JSME, CO CHCEME, KAM JDEME ? J.P.SARTRE        

POSLÁNÍ - VIZE


PROČ to dělám?

Šířit dále myšlenku a principy TPS(Toyota Production System). Být ambasadorem lean metod v krásné České zemi a ukazovat obyčejným lidem, že lean není složitý, ale že to jsou jednoduché způsoby jak udělat práci kvalitně, rychle a levně a jak zlepšit firemní kulturu. Krásně česky řečeno "Zdravý selský rozum"HODNOTY


JAK toho dosahuji?


- Možnosti - vždy hledám možnosti

I - Individualita- mám individuální přístup

L - Lidi - lidi jsou na prvním místě

A - Akce- bez akce se nic nezmění

N - Nejde - slovo nejde v mém slovníku nenajdete

CH - Chvála je nejlepší odměna a motivace

O - Otevřenost v komunikaci tvoří důvěru

L - Léty ověřená praxe

T - Tým je vždy víc jak jeden


POSTUP


CO nabízím?

Změna myšlení a vidění procesů a lidí. Standardizace, nastavení správných hodnot a zvýšení podílu přidané hodnoty na úkor nepřidané hodnoty. Změna pohledu na věci a lidi a podpora zlepšení komunikace. Aktualizaci fungujících standardů a nastavení nových nefungujících postupů a standardů.

Zvýšení motivace Vašich lidí, tak aby je práce bavila a začali být proaktivní.