Kdo nezná Ishikawu, jako by nebyl. Ehm.. tedy rybí kost, nebo tedy spíš rybí kostru. No zkrátka tento obrázek je natolik rozšířený a používaný, až je to skoro nošení dříví do lesa.

HOSHIN KANRI

14.09.2020

Hoshin kanri není nic jiného než japonský název pro prezidentskou politiku. A prezidentská politika není nic jiného než stanovení strategie a cílů pro firmu.

HEIJUNKA

07.09.2020

A opět tu máme japonský název. Slovo Heijunka je pro línaře velmi dobře známé, ale pro valnou většinu lidí je naprosto cizí.

GEMBA WALK

31.08.2020

Gemba walk je takový japonsko anglický paskvil. Gemba je místo kde se něco děje. Tedy proces ( výroba, kancelář, sklady) Walk je z angličtiny procházka. Tedy celé složené to je procházka procesem.

FMEA

24.08.2020

Dostáváme se k nástroji, který je skvělý a úžasný.... pokud se udržuje

ERP

15.08.2020

Co je ERP a mnoho detailů s popisem naleznete na oblíbené wikipedii v odkaze zde

Definice: Provedení řady změn v obchodních či výrobních procesech s cílem snížit nepřidanou hodnotu a přinést větší hodnotu pro zákazníka
Případ použití: Zvýšení výkonu, snížení nákladů a zlepšení kvality / spokojenosti zákazníka

DMAIC

02.08.2020

Pokud by metodika zlepšování kvality Six Sigma musela být shrnuta do jednoho slova, byla by to zkratka DMAIC. Tento krátký popis uvádí kroky procesu Six Sigma při zlepšování stávajících procesů. Poskytuje přehled způsobu, jakým jsou projekty Six Sigma dokončovány, konkrétně: definovat, měřit, analyzovat, zlepšovat a kontrolovat.

Co je DOE (Design of Experiments)DOE (Design of Experiments), lze přeložit jako metoda plánovaných experimentů, běžně se používá zkratka DOE. Jedná se o analytickou techniku, jejímž cílem je pomocí testování (experimentů) různých hodnot otestovat jakost systému nebo výrobek.

Neboli řízení poptávky. Ve stručnosti to celé znamená Proces sladění portfolia produktů nebo služeb s poptávkou zákazníka; což může mít za následek investovat větší částky do nabídky s vysokou poptávkou a racionalizovat ty s menší poptávkou

DASHBOARD

13.07.2020

Dashboard je místo. Je to jedno místo. Je to jedno místo, kde máte najít vše potřebné. Je to místo, které si můžete přizpůsobit, protože požadavky se mohou měnit a na tomto místě by jste měli najít všechny data, grafy, ukazatele, které potřebujete k dennímu rozhodování.

CONTROL CHARTS

28.06.2020

Control charts by se chtělo přeložit jako kontrolní graf. Ono to je vlastně správně a myslím, že to vypovídá o tomto nástroji mnohem více jak česky používaný "Regulační diagram"

Continuous improvement neboli česky Neustálé zlepšování, je proces zlepšení produktů, služeb nebo procesů prostřednictvím postupných a průlomových vylepšení. Toto úsilí může usilovat o "postupné" zlepšení v čase nebo "průlomové" zlepšení najednou.

CONTINOUS FLOW

14.06.2020

Tohle slovní spojení asi netřeba představovat. Ale protože přináším lean pro obyčejné lidi, tak musím, aby nedošlo k nějakému omylu. Continous flow znamená jak v překladu a ve skutečnosti také "nepřetržitý tok"