Lean vs.Lean Six Sigma

29.01.2020


Ačkoli mnoho lidí porovnává Lean vs Six Sigma, obě metody mohou být často silnější, když se používají společně.Tento článek se bude podrobněji zabývat rozdíly mezi Lean vs Six Sigma a také výhodami obou metod


Historie Lean production (štíhlá výroba)

Štíhlá výroba není nic nového, hlavní myšlenky byly původně představeny již Henrym Fordem. Rád držel výrobní standardy neuvěřitelně vysoké, takže každý krok v procesu přirozeně přecházel do dalšího, což vedlo k velmi nízkému plýtvání.

Toyota poté tento proces přizpůsobila a vyvinula systém Toyota Production System, který se stal jedním z nejúčinnějších systémů na světě.

Největší rozdíl mezi Lean vs Six Sigma je v tom, že vidí příčiny plýtvání odlišně. Konečným cílem štíhlé výroby je snížit množství plýtvání odstraněním úzkých míst a zlepšením kvality vašich produktů.

Lean identifikuje sedm+ jeden oblastí plýtvání, které jsou běžné ve většině systémů produkce. Podrobnější popis plýtvání bude v jiném článku.

Historie Six Sigma

Další hlavní rozdíl v Lean vs. Six Sigma spočívá v tom, že lean se používá primárně ve výrobě, zatímco Six Sigma lze použít ke snížení chyb ve výrobních i neprodukčních prostředích.

Six Sigma se snaží omezit plýtvání a definuje defekt jako cokoli, co nesplňuje očekávání zákazníka. Zaměřuje se více na eliminaci jakýchkoli variací v zákaznických dodávkách. Společnost kde je zavedena Six Sigma nevyprodukuje více než 3,4 vad na každý milion položek.

Six Sigma představil v 80. letech technik společnosti Motorola jménem Bill Smith. Smith věřil, že odstraněním variací můžete zlepšit zákazníkovo uspokojení a zvýšit své celkové úspory.

Six Sigma pomohl společnosti Motorola ušetřit miliony v nákladech. Poté, co byli svědky úspěchu společnosti Motorola, přijaly i další společnosti Six Sigma a viděly také dramatické úspory. General Electric, Toshiba, Bank of America a Intel přijali všechny zásady Six Sigma a mohli vidět dramatická vylepšení.

Lean vs Six Sigma

Jedním z hlavních rozdílů mezi Lean vs. Six Sigma je, že každá metoda implementuje zlepšení procesu. Six Sigma to provádí především pomocí DMAIC. DMAIC je zkratka pro definování, měření, analýzu, zlepšení a kontrolu.

Ačkoli srovnáváme Lean vs Six Sigma, pravdou je, že oba směřují ke stejnému konečnému cíli: eliminovat plýtvání a vytvářet efektivní procesy. Jednoduše přijímají různé přístupy, jak toho dosáhnout.

Lean se zaměřuje na analýzu pracovního postupu s cílem zkrátit dobu cyklu a eliminovat plýtvání. Lean usiluje o maximalizaci hodnoty pro zákazníka při využití několika zdrojů.

Six Sigma usiluje o téměř dokonalé výsledky, které sníží náklady a dosáhnou vyšší úrovně spokojenosti zákazníků.

Závěr

Abychom shrnuli hlavní rozdíl mezi Lean vs Six Sigma, tak lean je štíhlý pohled na způsoby, jak zvýšit tok, zatímco Six Sigma se zaměřuje na dosažení konzistentních výsledků.

Jedna podobnost mezi Lean vs Six Sigma je, že obě prokázaly, že je možné dramaticky zlepšit kvalitu vašich produktů a zkušenosti zákazníků zlepšením procesů.

Jak tento článek zdůrazňuje, když se většina společností chystá zlepšit neefektivní procesy, které mají pocit, že si musí zvolit pouze jednu metodu vpřed.

Nakonec se nemusí jednat o to, zda byste měli zvolit Lean vs Six Sigma, ale o tom, jak můžete z každé metody vzít prvky, které se vám líbí, a použít je k řešení problémů ve vašem vlastním podnikání.

FAKT

Často slyšíme o vzrušujících transformacích, které podniky používaly s Lean nebo Six Sigma. Realita je však taková, že většina společností, které si osvojí některý z nich, selže. 60 procent všech projektů Six Sigma selže a 40-60 procent štíhlých projektů nedosáhne požadovaných výsledků. Proč k tomu dochází?

Kdykoli je spuštěn nový projekt Lean nebo Six Sigma, vždy existuje počáteční vlna změn a vzrušení. Ale postupem času většina podniků prostě není schopna udržet provedené změny a často se vracejí zpět k bývalým neefektivním procesům, které měli, když začaly.