Co je 3M?

04.09.2019

3M je metoda , která pomůže odhalit a zaměřit se na ty oblasti firmy, které nejsou úplně v pořádku, nebo mají největší potenciál ke zlepšení. 3M znamená Model Moderního Managementu

Jak pracovat s tímto modelem ?

Nejprve je nutné provést analýzu současného stavu a identifikovat problém. Jelikož se 3M  zaměřuje na 3 oblasti, je snažší zaměřit se na určitou cílovou skupinu a neplýtvat časem tam kde to není momentálně úplně nutné.

Management

Asi nejdůležitějším faktorem všech procesů jsou lidi. V dnešní době fluktuace, je to otázka jak lidi fungují, zda mají motivaci apod. Zde je nutné zjistit situaci

Manufacturing

Samotný proces. A nemusí to být jen výroba. Může to být administrativa, sklady apod. Prostě místo kde vzniká hodnota. Zde je důležité uvědomit si jaké je flow, jestli máme na vše standardy, jestli se dodržují atd.

Marketing

Dnes takové zprofanované slovo, ale velmi důležité pokud se na něj podíváte zevnitř firmy. A to znamená jaká je firemní kultura. Jak jsou lidi spokojení, jak vystupuje firma uvnitř. Velice důležitá oblast pro udržení lidí, ale i zákazníků.