BALANCED SCORECARD - BSC

13.04.2020

Co to je a co to umí?

Jedná se o metodu vymyšlenou v devadesátých letech v USA pány Nortonem a Kaplanem, která měla za cíl sledovat úroveň výkonnosti firem.

Od té doby se používá tato metrika při určování strategie firem a měření výkonu ve čtyřech hodnotících kritériích.

  1. Finance
  2. Interní procesy
  3. Zákazníci
  4. Schopnost učit se a růst

Na internetu najdete spousty příkladů a studií, které se věnují BSC. 

Rád bych připomněl, že celá tato metoda silně připomíná Hoshin Canri z Japonska a tak se blíže dostaneme k tomuto tématu v pozdějším článku věnovaném Hoshin Canri