3 PILÍŘE ÚSPĚŠNÉHO ZAVEDENÍ LEAN KULTURY

17.02.2021

Pokud to s leanem myslíte vážně a již jste se s ním někde seznámili, doporučuji držet se tří základních pilířů pro úspěšné zavedení lean kultury, které si popíšeme zde.

Koncept jsem převzal od mého velkého vzoru Paula Askerse a doplnil ho o důležité náležitosti.

Začněme prvním pilířem a základem leanu. Tím je odstraňování plýtvání.

1. 8 druhů plýtvání

Na samém začátku musíte znát a správně chápat osm druhů plýtvání. A to do takové míry, aby jste je je znali stejně jako třeba datum Vašeho narození. Když tohle znáte a chápete, je na čase tyto znalosti a nadšení předávat Vašim lidem. To znamená, že vaši lidé se musí dostat na vaší úroveň. Toto je základ pro to, aby jste mohli začít s druhým pilířem. Důležité je znát druhy plýtvání, ale mnohem důležitější je vidět . Jakmile se dostanete na takovou úroveň, druhý pilíř přijde zcela automaticky aniž by jste museli dělat nějaké podpůrné aktivity. Na podporu učení se plýtvání slouží jakákoliv příležitost se lidí ptát a nejlépe při denní poradě. Stane se z toho takový rituál.  Někomu to půjde lépe, někomu hůře, ale nepolevujte a zapojte do toho všechny zaměstnance.

Pokud jste úspěšní s krokem 1. tak je na čase začít s odstraňováním plýtvání

2. ZLEPŠOVÁNÍ COKOLIV-KDEKOLIV-KDYKOLIV

Nyní když vaši lidi pochopili, že plýtvání nepřidává žádnou hodnotu budou sami chtít toto plýtvání odstraňovat a situaci zlepšovat. Nechtějte po nich obrovské zlepšování. Stačí malými krůčky postupovat dále. Když si představíte, že každý zaměstnanec včetně Vás udělá "Kaizen každý den" výsledky se dostaví velmi rychle a budou obrovské

Ovšem abychom nedělali "hurá akce" je třeba třetího kroku.

3. ZÁZNAM PŘED/PO

Dělejte záznamy před zlepšení a po zlepšení. Ideálně nahrávejte videa na telefon, kde je vidět jak situace vypadala před, jaké tam bylo plýtvání a co se udělalo pro zlepšení. Je ohromě důležité tyto krůčky dokumentovat a následně se s nimi chlubit ostatním.

Možná si řeknete " to ale nebudeme dělat nic jiného". Aby se Vám to nevymklo kontrole, určete si čas pro zlepšování. Například 30 minut pi příchodu do práce. Uvidíte, že se Vám tento čas několikanásobně vrátí.

Toto jsou tedy tři pilíře pro úspěšné zavedení lean kultury, ale já k nim přidávám ještě dva důležité kroky. NIKDY se nic neudělá samo! Proto je důležité tyto aktivity PODPOROVAT a lidi motivovat a v neposlední řadě celé tohle snažení také kontrolovat a DOHLÍŽET , aby se z něj nestala nějaká živelná pohroma.

Pokud zvažujete zavedení lean kultury a netroufnete si na něj, klidně se se mnou spojte a já Vám mohu pomoci.

K tomuto tématu jsem také vytvořil video. Ke shlédnutí zde