KOLIK TO STOJÍ?

Hodinová sazba 

Návrh ceny obdržíte  v cenové nabídce. Ceny se mohou lišit dle rozsahu objednaných služeb a délky trvání projektu

1500-2500 Kč

Ubytování

V případě nutnosti ubytování v místě aktivit je účtován poplatek na osobu a noc.

1500 Kč

Výše uvedené návrhy cen jsou platné pro rok 2021. Ceny se mohou individuálně lišit. Návrhy cen jsou referenční a lze se domluvit na jiném způsobu účtování.

Pokud se na sazbě dohodneme na začátku projektu, zůstává stejná i v případě navýšení, nebo ponížení hodin. Její změna je možná jen na základě oboustranného souhlasu.

Faktury jsou vystavovány měsíčně, vždy na konci měsíce, nebo po poslední aktivitě a mají splatnost standardně 7 dní.