KOLIK TO STOJÍ?

Výše uvedené návrhy cen jsou platné pro rok 2022. Případné další platby se řeší v rámci projektu individuálně.

Pokud se na sazbě dohodneme na začátku projektu, zůstává stejná i v případě navýšení, nebo ponížení hodin. Její změna je možná jen na základě oboustranného souhlasu.

Faktury jsou vystavovány měsíčně, vždy na konci měsíce, nebo po poslední aktivitě a mají splatnost standardně 7 dní.