KOLIK TO STOJÍ?

Analýza procesu

Věnujte mi cca 4 hodiny svého času s ukázkou procesů a obdržíte na základě platby zprávu s informacemi o slabých místech a návrhem řešení jak je zlepšit.

To vše za tuto stejnou cenu v rámci celé ČR. Cena zahrnuje dopravu, čas a zprávu.

5000,- Kč

Hodinová sazba 

Koncový návrh ceny obdržíte  v cenové nabídce. Ceny se mohou lišit dle rozsahu objednaných služeb a délky trvání projektu

od 1000,- Kč

Výše uvedené návrhy cen jsou platné pro rok 2021. Případné další platby se řeší v rámci projektu individuálně.

Pokud se na sazbě dohodneme na začátku projektu, zůstává stejná i v případě navýšení, nebo ponížení hodin. Její změna je možná jen na základě oboustranného souhlasu.

Faktury jsou vystavovány měsíčně, vždy na konci měsíce, nebo po poslední aktivitě a mají splatnost standardně 7 dní.