KOLIK TO STOJÍ?

0-30 hodin

Ceny se odvíjí od základní sazby, kterou obdržíte v cenové nabídce.

základní sazba Kč

31-60 hodin

Sleva se vztahuje na základní sazbu v případě rozmezí uvedených hodin za měsíc nebo projekt

5% sleva Kč

61-90 hodin

Sleva se vztahuje na základní sazbu v případě rozmezí uvedených hodin za měsíc nebo projekt

10% sleva Kč

91 a více hodin

Sleva se vztahuje na základní sazbu v případě rozmezí uvedených hodin za měsíc nebo projekt

15% sleva Kč

Ubytování

V případě nutnosti ubytování v místě aktivit je účtován poplatek na osobu a noc.

1500 Kč

Doprava 

Cena za dopravu se účtuje v případě vzdálenosti nad 100 km od místa Pětipsy(ústecký kraj). Počítají se km tam i zpět.

7,50 Kč

Výše uvedené návrhy cen jsou platné pro rok 2021. Ceny se mohou individuálně lišit. Návrhy cen jsou referenční a lze se domluvit na jiném způsobu účtování.

Pokud se na sazbě dohodneme na začátku projektu, zůstává stejná i v případě navýšení, nebo ponížení hodin. Její změna je možná jen na základě oboustranného souhlasu.

Faktury jsou vystavovány měsíčně, vždy na konci měsíce, nebo po poslední aktivitě a mají splatnost 10 dní.